ML i opptrinn og vegg

NES leverer forskjellige statisk markeringslys for montering i opptrinn og lavt innfelt i vegger

Beskrivelse

Markeringslysene er ment for lav montasje og i opptrinn og er av en mer solid katrakter enn de ment for montasje over dører. Armaturene har normert leseavstand fra 12m og oppover.